Befolkningsutvikling de 10 siste år for alle bydelene i Kristiansand
kan du se ved å klikke her:
Befolkning Kristiansands bydeler siste 10 år
Tabellen er hentet fra Kristiansand kommunes egen hjemmeside

Pr 1.1.2007 var det 2.747 fastboende på Flekkerøy


Historisk befolkningsutvikling på Flekkerøy

Folketellingene i perioen 1801 - 1930 viser følgende:
Tallene er hentet fra en artikkel i Flekkerøy Historielags årsskrift nr.1 skrevet av Ranveig Fidje.

År: ......Antall personer

1801 ........245
1825........ 259
1835 ........317
1845 ........349
1855........ 391
1865........ 480
1875 ........561
1890 ........568
1900 ........694
1910 ........906
1920 .....1.030
1930 ........985 ...........

Herfra er tallene tatt ut av en grafisk oversikt over Flekkerøys befolkning i 1965. Det er defor ca. tall.

1940 .....1.080
1950 .....1.150
1960 .....1.260
1964 .....1.300

Stagnasjon og tildels nedgang i folketallet i perioden 1920 - 1930 skyldes mye at det i denne perioden var mange som emigrerte til Amerika.

Bosettingen på øya var opprinnelig fordelt på 6 større gårder, nemlig Berge, Andås, Kjære, Mæbø, Lindebø og Skålevik. De beste havneområder har en i Lindebøkilen, Kjærskilen og Mæbøfjorden. Mæbø utviklet seg etterhvert til et sentrum med skole, bedehus forretning og siden også kirke. Den største økningen i innbyggere i senere år har skjedd på Mæbø, men også Lindebø-Skålevik har nå sterk økning. Utviklingen fremgår av følgende tabell:

I 1965 ble Oddernes kommune (og dermed Flekkerøy) slått sammen med Kr.sand kommune. Fra den tid har folketallet på Flekkerøy hatt følgende utvikling:
Opplysningene er innhentet på folkeregisteret i Kristiansand.

Innbyggertallet fordeler seg slik på «gårdene» i år 1875 og år 1997: