Skjærgårdsheimen Flekkerøy

Vil du ha opplysninger om dagens drift m.v. på Skjærgårdsheimen - klikk UIO's hjemmeside
I «Kristiansands historie» side 331 kan man lese følgende om Skjærgådsheimens begynnelse:

"På Odderøya hadde Turistforeningen (COT) lagt ned et stort arbeid i begynnelsen av 1890-årene for å gjøre den mer tilgjengelig og tiltrekkende for publikum. Peisestuen på Odderøya ble åpnet i mai 1895. Foreningen hadde også fremkastet planen om et skjærgårdshotell på Flekkerøy."

I «Flekkerøy Historielags årsskrift nr. 2» kan man lese svært utførlig om «Skjærgårdsheimens» historie. Jeg har her laget en kort versjon om den virksomhet som har vært der.
Aktieselskabet Flekkerø Skjærgårdssanatorium

 
Klikk på bildet så blir det større 				(117 kb).  

Skjærgårdsheimen i bakgrunnen

 
 
Våren 1902 ble det holdt generalforsamling, aksjekapital ble tegnet og tomten ble kjøpt. Planleggingen av sanatoriet kunne starte.   Skjærgårdsheimen ligger innerst i Mæbøfjorden med fantastisk
utsikt. På begge sider av fjorden er der mye gammel fiskeri-kultur
å finne.
 
Sanatoriets størrelse.

"Sanatoriebygget kunne ta imot 50 gjester. Det var en to-etasjes lafta bygning med: "22 rummelige soveværelser med prægtig Udsigt over Havet og Øen, 54 jernsenge med Springmadrasser og gode Uldtæpper og i enhver henseende fuldt tidsmæssigt udstyret .... Ligesom der findes Salon med Piano, Hall med Peis ....... Kjøkkenet er godt med kraftig og saavidt mulig varierende Kost. I østre enden var et lite tilbygg til oppbevaring av is slik at matvarer kunne lagres bedre.»

Åpning i 1903

Søndag 13 juni 1903. var det store festligheter på Flekkerøya. Avisene i Kristiansand kunne melde om åpningen av Flekkerø Skjærgårdssanatorium. Tilstrømmingen var så stor at det i stedet for tretti personer kom over sytti personer til middagen! Dette skapte problemer og senere oppfordret avisene at folk måtte gi beskjed på forhånd, slik at Sanatoriet kunne få varer ut med lørdagsbåten.

Men det kom også andre reaksjoner, og Chr.sands Tidendeskrev slik etter åpningen: "Et daarligt Indtryk gjorde detat mange Flekkerøfolk hadde feiret dagen med at drikke sig fuld, og som alle fulde folk skulle de naturligvis være tilstede, hvor der var noget at se; da man skulle reise Hjem fik man se det oppbyggelige Syn af en Del fulde Mennesker, som slaaes og kastede hinanden paa Sjøen efter Tur. Likevel, på tross av endel viderverdigheter, så var åpningen av sanatoriet en suksess: Søgningen til Sanatoriet har i denne Uge været overmaate livlig, og Folk synes at finde sig vel i den deilige Skjærgaardsnatur."
Tidligere eiere.    
I 1913 ble Sanatoriet solgt til daværende bestyrerinne, Bolette Egestøl fra Søgne. I 1916 ble navnet endret til Flekkerø Skjærgaardshotell. Bolette Egestøl drev hotellet frem til 1937. Men Skjærgaardshotellet fikk ikke særlig stor søkning. I 1937 ble det solgt til Anton Evenbye, eier av Ernst Hotell i Kr.sand. Han bygget ut 2 etasje og foretok en større modernisering og gjenåpnet det påny den 16. juni under navn Flekkerøy Gjestgiveri med plass til 60 gjester, men nå bare med sommerdrift. (Det fantes også et "Gjestgiveriet Fiskerhytten", som reklamerte med sine "hummeranretninger hele sesongen" som sin spesialitet.) Til Flekkerøya kunne man enten komme direkte fra byen med "Øya" og "Aadd" eller med bussen til Møvig og ferjen derfra. Hva det nå enn kan komme av , synes det å ha vært vanskelig å holde oppe en hotelldrift på Flekkerøy.   Vinteren 1940 ble hotellet solgt til Staten, men i 1952 kjøpte Sørlandet Krets av Blå Kors hotellet, og det fikk navnet Skjærgårdsheimen. Jeg kan her legge til at i juli 1994 ble Skjærgårdsheimen solgt til Ungdom i Oppdrag, som eier og driver den nå (jan. 1999). Se mer om Ungdom i oppdrag ved å klikke på:

UIO's hjemmeside (Skjærgårdsheimen)


UIO's hjemmeside (Skjærgårdsheimen)
       
Klikk på bildet så blir det større (117 kb. Klikk på bildet så blir det større (93 kb.
Gammelt bilde - før utbyggingen Klikk på bildet - stort bilde Klikk på bildet - stort bilde
.........................................................

http://w1.2381.telia.com/~u238100104/