Oksøy Fuglereservat ............................
Fyrvokter Hansen fortalte følgende om fuglelivet:

I hekketida - d.v.s. i tiden 15. april til 15 juli er det forbudt å gå i land på Oksøy. D.v.s. det er tillatt å legge til ved brygga og ta en tur opp bakken for å ta fyret i nærmere øyesyn, men det er ikke tillatt å gå rundt på øya og forstyrre fuglelivet. Nå ser det likevel ut til at måkene klarer seg veldig godt. Hansen har et klart inntrykk av at det er Svartbaken og Gråmåkene som etterhvert overtar mer og mer og fordriver de andre fuglene, så egentlig vet han ikke hvor sunt det er med disse fuglereservatene. Sildemåkene synes å være på tilbakegang. Den blir fordrevet av de store. Svartbaken er svært stor og svært glupsk. Den er vel verdens største måkeart og kan ha et vingespenn på opptil 2 meter.

Som eksempel på hvor utsatt ærfugl o.l. er viser Hansen til at hvis f.eks. et ærfuglpar klekker ut 7 unger, så er de heldige hvis de har mer enn en unge igjen en time etter at de er kommet ned til sjøen med dem. Hansen kan sitte og se at svartbaken tar den ene ungen etter den andre. Hvis det vokser opp 2 av hver 100 ærfugl-unger her hvert år så er det toppen. Hansen mener også at han nå ser mindre Terner og Tjeld. Han mener disse er fordrevet og holder seg på holmer lenger inne, men der herjer til gjengjeld minken fælt.

  Minken

Det er altså ikke bare måkene som tar fuglunger. Minken er også svært aktiv. Den kommer svømmende og tar også en masse fuglunger. På holmene nærmere land herjer minken enda verre. Har furvokteren vinduet åpent om natta kan han høre et veldig spetakkel når minken kommer og herjer i måkekolonien. Da hyler og skriker måkene noe forferdelig.

Fugler mot fyrlyset ?

Før hørte man ofte om fugler som fløy mot fyrlinsene og ble drept, men slikt skjer aldri nå her på Oksøy. På Færder fyr kan man imidlertid finne f.eks. massevis av stær som flyr mot fyrlyset og blir drept, men her på Oksøy finner vi aldri en. Det er et fenomen som man ikke helt sikket vet årsaken til.

 
       
Jeg tar også med et par episoder om måker som trengte hjelp.

Episode 1
Hansen forteller at en måke hadde forvillet seg ned på galleriet, d.v.s. innenfor rekkverket på toppen av tårnet, og der var den fanget. Samme hvor mye den flakset og bar seg var det for smalt for den til å klare å lette igjen med de svære vingene sine, for galleriet er ikke mer enn ca 1 m. bredt. Den hadde nok et vingespenn tilsvarende mine armer utstrakt. Enden på visa ble at han måtte ta den krakilske måka og hjelpe den over kanten. Men den skjønte nok ikke sitt eget beste, for som takk for hjelpen fikk han et bitt i fingeren.

 
 
 
Episode 2   Fantastisk utsikt  
Det hender også at måker kolliderer med ledninger og brekker en vinge eller blir drept og ramler ned. I fjor måtte han opp og hente ned en måke som hang etter en fiskesnøre i ledningen oppe ved fyret. Den hadde slukt en fiskekrok med noen meter fiske-sen på. Så hadde fiskesena slynget seg rudt ledningen - og der ble måka hengende. Der hang den som et modellfly. Først så det ut som den var dau, men Hansen fant fram lehterman-kniven sin og tang og fikk operert bort kroken ved å kutte den nede i halsen og dra den ut motsatt vei. Når han så etterpå satte måka fra seg på bakken satt den først en stund og kikket helt forkavet. Så tok den noen vingeslag, tippet og sjanglet i vei, men så var det ikke så lenge før den fløy så fint som bare det.   Helt til slutt må jeg bare få si at det fra toppen av tårnet er en fantastisk utsikt i alle himmelens retninger. Nå var det riktignok flott klart vær den dagen jeg var der - med blå himmel og hvite skyer i horisonten, - men likevel - helt fantastisk. Det var også underlig å se måkene ovenfra der de sirklet rundt tårnet - langt under oss.  
       
....................................................................

Her har jeg et eksemplar av arten - riktignok med noen hagl