Diverse fra krigen 1940 - 1945

Krigstiden 1940 - 1945
Under krigen hadde tyskerne en garnison her ute. Hvor mange tyskere som var her er noe usikkert, men det var på den tid 4 svære brakker her som de holdt til i. De hadde en 50 mm. kanon stående her og en svæ:r lyskaster nedforbi fyret. Fundamentet etter kanonen står der enda. Det er også rester av et maskingeværrede mot Flekkerøy. De skulle dekke det området, og kanonene skulle dekke fjorden og ut mot Randøyane. Fyret ble tent og sløkket på kommando fra tyskerne.
  Klikk på bildet så får du et større bilde av ruinene (117 kb.    
   

Krigsminne fra Okslehavn

   
Fyrmesterboligen brant ned
Av gamle journaler fremgår at det under krigen i 1943 brant en masse. Bl. a. brant den gamle fyrmesterboligen. Det blir fortalt at brannen oppsto da fyrmesterfrua skulle fyre i ovnen. De hadde jo vedkomfyr dengang på kjøkkenet og hun hadde bommet litt olje fra tyskerne for å tenne opp med. Men det som skjedde var at hun ved en feil hadde fått bensin som hun dynket godt med. Dermed nærmest eksploderte ovnen og satte fyr på huset og fyrmesterkona omkom i brannen. Også dette kan du lese mer om under «Oksøy Fyr tidl.». Mange gamle dokumenter gikk med i brannen. Den brevjournalen Hansen fant begynner med at fyrmesteren søkte om 1 måneds fri eller permisjon fordi han mistet kona si. Man kan enda se litt av ruinene etter det huset. Brannen var en tragisk hendelse. Fyrmesteren måtte nå bo i tjenerboligen, og den ene betjenten måtte da flytte på land (d.v.s.Flekkerøy)
  Klikk på bildet så får du et større bilde av 		ruinene (110 kb.    
   

Skyttergrav" og piggrrådrester i Okslehavn

   
Gamle brev

Gamle brev viser også at fyrbetjenten som skulle skaffe seg bolig på Flekkerøy klaget sin nød til fyrdirektøren at folk på Flekkerøy var så glad i penger og visste hva de ville ha i leie. Han mente det var ubendig dyrt det som ble krevd for et lite hus uten kjeller og vaskegryte. ( Men det skyldtes kanskje at det var staten som skulle betale. Kanskje de hadde vært mer barmhjertige hvis betjenten skulle batalt av egen lomme.) Men det var fra den tiden. Den gang var det familiestasjon her ute, fram til slutten av 60-åra. Da gikk man over til tørn-stasjon.. Familiestasjon betyr at da bodde hele familien her - også kjerringa og ungene. På det meste var det 4 familier med tilsammen 7 unger her. Siste familien som bodde her var Paulsen.

  Klikk på bildet så får du et større bilde(73 kb.    
   

Piggtråden holder stand - selv 60 år etter krigen

   
Som en kuriositet

kan nevnes at i noen gamle brev som ble funnet fra krigens dager fremgikk at det ble sendt søknad til fyrdirektøren om å få flere fyrstikker. Den gang var det glødebrenner i fyret - noe lignende petromaks-lamper - og da skrev fyrmesteren at det ble så mye tenning og sløkking på tyskernes kommando at de holdt på å gå tom for fyrstikker. Tyskerne ville jo bare ha inn sine båter, og så sløkket de fyret igjen.

  Klikk på bildet så får du et større bilde (95 kb.  

 

 
  Søndagstur til Okslehavn - populært utfartssted
  ........................................................