Oksøy fyr - og andre fyrlykter på Flekkerøy

Vedlikehold - Bilder av fyrlykter rundt øya nederst på denne sida

Ettersyn og vedlikehold Andre fyrlykter og solcelledrift Bilder av andre fyrlykter på øya finner du nederst på denne sida  
Ca annenhver måned må de forskjellige fyrlyktene kontrolleres. De fleste mindre lykter drives nå av solcellepaneler. Disse får under normale forhold nok energi fra solen.

Arbeidet på Oksøy fyr er etterhvert blitt mindre p.g.a. automatisering, og for å nyttiggjøre ledig arbeidskapasitet har vi derfor overtatt vedlikehold av disse andre fyrlyktene.Grønningen fyr er fremdeles i funksjon, men den er nå ubemannet. Det samme gjelder Songvår.   Lysvidden er nå redusert på begge disse fyrene. Før var det 250 watts pærer, men nå er det satt inn 70 watts hallogenlamper, og det er ikke stort sterkere lys enn i de små fyrlyktene. Disse to fyrene er nå automatiserte, men tilsynet av dem og

mange andre fyrlykter og sjømerker er tillagt mannskapet på Oksøy, som har ansvaret for alle fyr og lykter fra Songvår fyr utenfor Høllen i Søgne i vest til og med den lykta som heter Gåsa utenfor Lillesand i øst. Vi har altså ansvaret for å holde lys i 36 forskjellige enheter, inkl. Odderøya fyrlykt, Grønningen og Senskjær-lykta, Bergenes-odden og Gyngeholm-skjæret (ved kringkastinga på Fl.øy). På de fleste andre fyrlyktene er det solcellepanel med en batteribank som strømkilde - ofte er det 2 eller 4 solcellepanel som sørger for ladingen.Ved normale værforhold - d.v.s. normalt med sol - er solcellepanelene tilstrekkelig til å holde batteriene ladet. Bare i ekstreme tilfeller med ekstra lite sol må ladingen suppleres med aggregat. Etter ca 1 døgns aggregatlading er da batteriene toppladet igjen.Noen av fyrlyktene er automatisert og har lampeskifter med 6 pærer, slik at når en pære ryker så trer en ny i funksjon. De tenner og sløkker ved hjelp av fotoceller. Batteribanken er så stor at det normalt vil være nok strøm til flere uker uten særlig sol. Solcellepanelene er rettet mot sør og står normalt i ca 30 graders vinkel. Med denne vinkelen får en best utbytte av solen i vinterhalvåret når det er minst sol.

Oksøy fyr har utlagt strømkabel slik at der er vanlig elektrisitet, men dersom vanlig strøm faller ut står aggregater klar og starter automatisk i løpet av 6 sekunder.

  .............................................................................
         
Tåkeluren er ute - Fyrlys er på vei ut Ny teknologi overtar.
Hansen forteller at fyrlys som signal er nå på vei ut. På samme måte som tåkelurene for noen år siden ble overflødige og nedlagt vil det sannsynligvis også gå med fyrlyktene, også de store fyrene.

I tilbygg like ved foten av Oksøytårnet står enda den gamle kompressoren til tåkeluren. Den er faktisk enda intakt og kan trolig fremdeles startes. Det er uttalt politikk at det fremdeles skal være visuelle

navigasjonssignaler på fyrene, men disse er nå mer å betrakte som hjelpemiddel.

Det er trolig bare et tidsspørsmål før mange av fyrlyktene blir nedlagt. For noen år siden ble radiofyret her fasa ut for det var ingen som brukte det lenger. Nå har vi såkalte radarfyr istedet. D.v.s. at fartøyer som bruker radar får inn et spesieelt signal her. Når de får f.eks. 3 prikker etter hverandre på radaren i en viss retning så vet de at der ligger Oksøy

.
Forlis/Hjelpeaksjoner

Hansen kan ikke vise til spesielle dramatiske opplevelser i sin tid på Oksøy. Det har stort sett vært å hjelpe småbåter som har fått motorstopp og holdt på å drive på land, eller har fått tauverk i propellen. Han kan ikke vise til tilfeller der han direkte har

vært med på å redde liv bortsett fra engang i 1976 da han berget en mann ved Grønningen.
En båt med påhengsmotor kjørte rundt og rundt og han skjønte at her var noe galt og oppdaget da en mann som lå i vannet. Mannen var da nokså forkommen og hadde nok ikke klart seg hvis ikke hjelpen hadde kommet.
Siste forliset her i området

var i 1957 da «Tom. B» forliste. Den ligger på østpynten av øya her. Det var et kystfartøy som fikk motorstopp og drev på land i østavind. Den gikk da ned, men folkene ble berget idet det kom båter til og det ble lagt ut stige til baugen på den før den sank.

 
Klikk på bildet så blir det større (79 kb) Klikk på bildet så blir det større (34 kb) Klikk på bildet så blir det større (34 kb)

Oksøy fyr

Blåstholmen fyrlykt

Anstens fyr

Klikk på bildet så får du et nærbilde (65 kb) Klikk på bildet så får du et nærbilde (68 kb)

Gyngeholmen fyrlykt

Senskjær fyrlykt

"Blinkeren" ved Akstholmen