OKSØY FYR - Nyere tid

   

Oksøy fyr sett fra land-siden

   

Betjening - Vaktordning

Samtale med fyrmesteren på Oksøy fyr 18. aug. 2000

Kjell Otto Hansen, som nå er fyrmester, kommer fra Kuholmen i Kristiansand. Han ble fyrmester på Oksøy for ca 7 år siden, men har hatt sitt arbeid i fyrvesenet siden 1978. Han begynte i 1972 som betjent på Songvår fyr, og var deretter betjent på Grønningen fyr fra 1975 til høsten 1978. Mange har spurt om han er i familie med Hansen som var fyrmester på Oksøy tidligere, men det er han ikke selv om også han kom fra Kuholmen. Kjell Otto har Lillesands-blod i årene. Hans far kom fra Lillesand.

  Klikk på bildet - se nærbilde(91 kb) ...............................................................................
   

Fyrmester Kjell Otto Hansen

 
Familien      
Han er gift med Brit Strøm Hansen. Hun er nå helsesøster på Flekkerøy. De har 2 voksne barn, en sønn og en datter. Sønnen er flyttet til Stavanger og dattera skal til København og studere. Hansen har bodd den meste tiden av sitt liv på Flekkerøy, men nå har han solgt huset sitt i Paulen og bor i en eldre bolig, den gamle tjernerboligen, på Oksøy. Han har vedlikeholdsansvaret for fyrstasjonen og alt det som er der. Han sier at det siste han har lyst til å gjøre når han kommer på land er å begynne å vedlikeholde på et gammelt svært hus. Derfor solgte han huset. Han måtte snart til med diverse vedlikehold. De andre som er der ute pleier ofte spøke med å si at Kjell Otto måtte male huset i år så derfor solgte han isteden.   Nå er barna flyttet ut og han vil ha en mindre leilighet på 3 rom, eller kanskje 4 rom slik at de har noe bedre plass når barn og barnebarn kommer på besøk, men det er kanskje mange år til enda før barnebarna kommer. Han vil gjerne ha mer tid til å reise og oppleve andre ting. Nå undersøker han mulighetene for å flytte til en sluseevokterbolig nede i Frankrike som han kan ha som beskjeftigelse. Det er snakk om å leie en slik bolig for en nærmere avtalt periode mot at han reparerer og vedlikeholder. Derfor vil han ha minst mulig band her hjemme. Han er nå 54 år og kan pensjonere seg når han blir 62 og har da lyst å bo mer og mer der nede. ...............................................................................

De ansatte på Oksåy idag

Foruten Kjell Otto Hansen er det Kristian Ånensen fra Flekkerøy, han er snekker/byggmester. Tore Johannesen fra Lyngdal. Han har tidligere vært på en av kystverkets fartøyer som heter «Oljevern 03». Han er vedlikeholdsekspert på disse fyrlyktene. Og fjerdemann er Ingvar Blikvar fra Karmøya. Han har vært på Ryvarden fyr før og på Geitungen fyr og Torungen fyr før han kom hit. Han pendler fram og tilbake fra Karmøy. Han er stedfortreder når fyrmesteren er fraværende.


    ...............................................................................

Utsikt fra toppen av tårnet over bebyggelsen på Oksøy

 

 
   

Tidligere fyrmestere på Oksøy:

* Kjeile - han kom fra Fedje
* Jon Kroken, han kom fra Steinlandet i Oslofjorden
* Kjell Olaussen, han kom fra Staverns-odden
* Kåre Pedersen som var fyrmester på Grønningen han kom til Oksøy da Grønningen ble nedlagt.

Videre nevnes:
* Kåre Nordberg
* Bø
* Holte
* Hansen
* Torsøe
* Trøan.
.

  ...............................................................................

Vaktordningen

Det er 4 personer som deler på jobben på Oksøy.Det er nå en såkalt tørn-stasjon. D.v.s. de går 3 uker på jobb og har 3 uker fri. Altså 2 mann på hver vakt. Tidligere hadde de 2 uker arbeid og 2 uker fri, men dette ble endret den gang Hansen overtok som fyrmester for ca 6 - 7 år siden. Vanlig arbeidstid er fra kl. 8 om morgenen til 5 om ettermiddagen. Resten av døgnet har den ene hvilende vakt og den andre fri. Turnuslisten er satt opp slik at det blir overlapping mellom vaktskiftene slik at man får en viss kontinuitet i arbeidet.