Her er en oversikt over fyrlykter på Flekkerøya.
Men oversikten er ikke fullstendig enda.
Klikk på bildene hvis du vil få nærbilder - eller større bilder

Klikk på bildet så blir det større (79 kb) Klikk på bildet så blir det større (34 kb) Klikk på bildet så får du et nærbilde (52 kb)    

Oksøy fyr

Blåstholm fyrlykt

Anstens fyr

   
Klikk på bildet så får du et nærbilde (65 kb) Klikk på bildet så får du et nærbilde (68 kb)    
Gyngeholmen fyrlykt Senskjær fyrlykt "Blinkeren" ved Akstholmen