Nicolai Wergeland - om Kristiansanderne

I «Christiansands Beskrivelse» på side 337 skriver Nicolai Wergeland bl.a. følgende om Kristiansanderne:

«Christiansandensernes Caracter, Legemsbygning, Sæder og Sædvaner og utseende:

At beskrive en liden Byes Caracter er ligesaa farligt som vanskeligt.
Farligt fordi man kan intet sige om de fleste uden Enkelte troer sig at være ment, er vanskeligt eftersom -:

Christiansandenserne er i Almindelighet velskabte og vakkre Folk. De ere blonde, og den største Mængde i en høj Grad. Man vil her se en overordentlig Mængde Børn med hvidt og guult Haar, der dog siden bliver mørkere. Christiansandenserne have bløde behagelige Liniamenter. Der er ikke en Bye der i Forhold til sin Folkemængde har flere vakkre Fruentimmer end denne Bye. Ja den tæller blandt sine Skjønne en heel Deel virkelig smukke kvinde blandt den højere Stand og blandt Almuen. Melkehvide Tænder, rosenfarvede Kinder, yndige Ansigtstræk, skjøn Taille udmærker Christiansandenserinderne..........

.......Idet jeg nu nærmer mig Csandenserinderne bliver jeg forlegen.
.......Man siger Damerne vil flattteres, jeg tager skjelvende Penselen i
.......Haanden frygtende for enten at blive Sandheden eller Skjønheden
.......utroe.» .....

......«Mandkjønnet er af middels Høyde, men raske, smidige og velvoxne,
......med Kjærlighed til Søen paa hvilket Element de forholde sig kjække og trives bedst.
......Byen har en stor Mængde smukke Børn.».

Ovenstående tekst er altså skrevet av:
Nicolai Wergeland ( 1780 - 1848) (far til Henrik Wergeland 1808 - 1845).
Nicolai Wergeland var prest og politiker (Eidsvollsmann) født i Hosanger i Hordaland. I 1805 ble han adjunkt i Kristiansand og i 1811 ble han res kap. i Kristiansand. Han representerte Kristiansand på Riksforsamlingen på Eidsvoll. Der sluttet han seg til unionspartiet og la ikke skjul på sin antipati mot Danmark, en følelse som han gav fritt utløp i skriftet «Danmarks politiske forbrytelser mot Norge» I 1816 ble han utnevnt til sogneprest i Eidsvoll.