Flekkerøy - Kommunikasjon

Lenger ned på denne side finner du også historie om: Ferjetrafikken,
Bussforbindelse, Flekkerøytunnelen, Telefon og NRK,s kringkaster


Klikk på bildet så blir det større (68 kb). Klikk på bildet så blir det større (82 kb). Gjeldende bussrute-tabell for Flekkerøy
finner du på Bussens egne nettsider.
Du kan bare klikke på:

M1-ruter Bussen Trafikkselskap A/S

Bruk bussen - La bilen stå hjemme -
Det er miljøvennlig og praktisk - og
du slipper parkeringsproblemer i byen

 
Klikk på bildene så blir de større        
....................................................................
Kommunikasjon før i tiden Forbindelsen mellom Flekkerøya og fastlandet gikk i tidligere tider med seil- og robåt, som regel direkte til Kristiansand. Da dampskipet "Flekkerø" ble anskaffet i 1890 årene, medførte dette et stort framskritt. Foruten rutetrafikk mellom Kristiansand, Vågsbygd og Flekkerøy, som båten anløp nesten daglig ble den også nyttet til sleping, transport av fisk o.l. Det er ingen statistikk over trafikken fra den gang, men det er tydelig at den til sine tider var stor. Det hendte på kirketurene at rutebåten var nødt til å ta føringspram på slep for å få alle passasjerene med. Det ble ved århundreskiftet innkjøpt en båt til, men den måtte senere selges på grunn av at det ble mindre trafikk enn antatt.

Fergen D/S Flekkerø

I en artikkel i Fædrelandsvennen den 10.5.1979 skriver Torbjørn Larsson-Fedde at "Flekkerø" var bygget av stål ved KMV og ble overlevert til D/S-A/S Flekkerø i 1894. Eierne var et interesseselskap med aksjonærer fra Kristiansand og Flekkery.Disponent for selskapet var N.A.Maroni. Skipet som var verkstedets byggenr 67, målte 44 brt. Lengden var 59 fot og bredden 11,6 fot. Samme år ble "Flekkerø" satt inn i lokalrute mellom Kristiansand og Flekkerøy med anløp av Fiskå, Augland, Bragdøya, Voie og Andøya. I 1904 fikk den konkurranse med D/S "Skjærgaar" som begynte rute Flekkerøy-Møvig. I 1906 ble interesseselskapet oppløst, og "Flekkerø" ble solgt til grosserer Camillo Bastrup, som klarte å opprettholde ruta fram til 1916/1917, da båten ble solgt til Syvertsen & co, Farsund, og satt inn i rutefart i Farsunds-distriktet. Det var bare en kort tid "Flekkerø" hørte hjemme i Farsund. Allerede i 1918 ble den solgt til Kristiansand Bugser- og Lægterforretning. Båten hørte senere hjemme i Kristiansand, i alle fall så sent som i 1933. Men hvordan det siden er gått med gamle "Flekkerø" kjenner jeg ikke til. Mens båten var hjemmehørende i Kristiansand hadde den følgende førere: A.Jørgensen,N.N., Peder Møller og Hans Thorsøe.

Ferjeforbindelsen Møvig - Flekkerøy

Den 21.mars 1979 kunne en lese i en liten notis i Fædrelandsvennen at Flekkerøyfolket skal få ny ferje - M/F "Modalen", som skal erstatte M/F "Torefjell" og M/F "Flekkerøy 1". Den vil koste Kr. 225.000 og i tillegg må den settes istand for mellom 50.000 og 100.000 kroner. Det vil likevel bli billigere enn å reparere M/F "Torefjell". Dessuten blir den nye ferja større. Så bare sett igang, anbefaler finansrådmannen i Kristiansand formannskap. Styret i Flekkerøferga har forlengst anbefalt kjøpet.

Våren 1979 gikk diskusjonen høyt, og det var mange artikler i Fædrelandsvennen om nytt ferjeleie. Skulle det bygges på Møvig eller i Sandvika eller i Kjerregårdsbukta. Utover sommeren samme år var det også mye diskusjon om den nye fergen "Modalen" som skulle settes inn. Mange mente den var for liten og egnet seg dårlig til persontransport, og at det gikk på sikerheten løs. Dessuten ble det ikke aktuelt å betjene Kjære, Andås og Berge. Trafikken skulle bare gå mellom Møvig og Lindebø. Også dette satte sinnene i kok.

"En sjømann går i land etter 39 år med Flekkerøyferja".

Igår gikk en sjømann iland. Etter å ha ført Flekkerøyferja i storm og stille i 39 år, sluttet skipper Torleif Berge seg til pensjonistenes rekker. 67-åringen har stått ombord i flere fartøyer i Flekkerøy-farten. Det begynte med "PRØVEN" i 1941. Siden kom"LEIK" og "LEIK 2". Vil du lese resten av artikkelen må du finne frem Fædrelandsvennen av 3.11.1980.

Buss-rutetidene er nå fjernet fra denne siden.
Det viste seg at det er så ofte endringer at det ble for brysomt å stadig oppdatere.
Det henvises til Bussen A/S sin egen internettside der opppdaterte bussavganger finnes. Bare klikk på følgende link: Bussen Trafikkselskap A/S

 
Siste nytt fra Flekkerøytunnellen A/S

I kunngjøring (brev) av 17.mars 98 vedrørende taktster ved avslutning ved Flekkerøytunnellen opplyses det sluttdato for betaling i tunnellen vil bli ca 1. juli eller litt før. Og at Vegdirektoratet har godkjent følgende ordning for avvikling av bompengeinnkreving ved Flekkerøytunnellen.

1. Fra 1.April 1998 settes prisen på enkeltbillett lik et klipp på klippekort.

2. Fra 1.mai 1998 blir personbetalingen og moped/motorsykkel avviklet. Etter dette tidspunkt kan personklippekortene brukes til bilpasseringer. 1 bil = 2 klipp i voksenkortet eller 4 klipp i barnekortet. Bil over 6 m = 6 klipp i voksenkort eller 12 klipp i barnekortet. (Dette for å få bort mesteparten av personkortene)

For å lette avviklingen og etterarbeidet, så henstiller vi til trafikantene å oppbevare sine kort selv, samt bruke opp alle klippekort innen avslutningen. * Refusjon av ubrukte klipp: Det må være minst 5 klipp igjen på kort for å få de refundert. Krav om refusjon fremsettes innen 3 ømndr. fra avslutning.

Fra 1. April er det helt slutt på skriving, da det ikke lenger er noe å spare på det.

.....................AVRUNDET ...........ENKELTBILLETT ......KLIPPEKORT Takster i April: ...................Barn ...........................Kr. 10.- .........................Kr. 170,-
...................Voksen ..........................« 20,- ............................« 340,-
...................MC ................................« 25,- ............................« 480,-
...................Månedskort ........................................................« 200,-

Takster i April,Mai,Juni: ........Bil under 6 m ................« 45,- ........................« 900,-
...................................................Bil over 6 m ................« 135,- ....................« 2.700,-
Bussen Trafikkselskap programmerer ikke om sine 120 billettmaskiner for April. Fra 1. April betales kun bussbillett.

Den 14. juli 1998 var en merkedag på Flekkerøy. For klokken 16.00 denne dagen stengte bomstasjonen. Fremmøtte jublet, bilistene tutet, flagget ble heist og feiringen startet. Se mer om dette under Flekkerøytunnelen.

Postforbindelse ble etablert 3 ganger pr. uke i 1890-årene og omkring 1910 ble daglig postforbindelse opprettet. Flekkerøy Postkontor et et av dem som overlevde «rasjonaliseringen» i 90 åra da flere hundre postkontor rundt om i landet ble nedlagt. I 1996 ble det tatt i bruk et helt nytt postkontor på Flekkerøy sentralt beliggende nær Helse og service-senteret.

En ny bølge "nedleggelser" av postkontor gjennomføres nå i 2001, og Flekkerøy Postkontor ble den 1. mars flyttet til butikken på Lindebø. Post i butikk - heter det nå.

Telefon fikk øya omkring 1890.

NRK.s Sørlandets kringkaster på Flekkerøy ble bygget i 1936 og var ferdig omkring nyttår 1937. Det var en kraftig sender på 20 kw. av typen Marconi som kringkastet på mellombølgen frekvens 629 fram til nov. i 1967.

Da - i 1967 - ble denne byttet ut med en mindre sender (Philips) på 10 kw. som sendte på frekvens 890 på mellombølgen. Kringkastingen fra Flekkerøy ble avviklet 1.nov.1978, og den ene av mastene ble revet 30.mai 1980 og den andre noe senere. Mer opplysninger om Norske AM-kringkastere finner du ved å klikke på link nederst på siden.

Julius Hougen hadde i 1930 avløst Olaf Benneche som programsekretær.

I 1936-37 var Julius Hougen ved NRK i Oslo til han ble politifullmektig i Grimstad - Lillesand med tillatelse til å skjøtte kringkastingen ved siden av. I desember 1938 ble han fast ansatt som programsekretær i Kristiansand og kunne et par måneder senere flytte inn i nye lokaler i Grøntoftbygget.

Den 13.aug.1980 fremgår av artikkel i Fædrelandsvennen at begge mastene er felt til jorden med bulder og brak tidligere iår. Disse har vært et skjemmende innslag i skjærgården, og flere har besværet seg over dette. Rette vedkommende i Televerket kan imidlertid forsikre at arbeidet med å fjerne jernkonstruksjonene er i gjenge, og at de smått om senn vil være ute av bildet.

Nye radiomaster ? I en artikkel i Fævennen den 29.4.81 kunne en lese at det var aktuelt å bygge 2 radiomaster omtrent der de gamle sto. Televerket i Kristiansand har nå nemlig søkt om å få sette opp 2 mottakerantenner for Kristiansand MF, og de skal plasseres på Televerkets eiendom på Lindebø. Mottakerstasjonen skal ekspederes fra Farsund radio og sørge for trafikken til Nordsjøen og Skagerak. De får en høyde på 25 meter og blir stående med en innbyrdes avstand på 38 meter. Hele anlegget er tenkt plassert på indre del av Naudetangen, et langt smalt svaberg mellom Sandvika og Gåsevolla.

Disse planene ble det imidlertid aldri noe av.

Bernt Erfjord og Just N. Qvigstad har utarbeidet en oversikt over norske kringkastingssendere. Denne finner du på følgende web-side: Norske AM kringkastingsendere der følgende tekst er hentet:

Kristiansand kringkaster (LKK) ble bygd av kringkastingsselskapet i Oslo i 1930. Den ble satt opp på Valhalla (bydelen Lund) og kom i drift med en sender på 0,5 kW, type Telefunken, en av de 3 som Telefunken leverte gratis etter avtale. Åpningssendingen gikk på lufta 14. desember 1930, 1274 kHz (senere 1272 og 1276 kHz). I 1935 ble det besluttet å forsterke kringkasteren, og det ble bygd en ny kringkaster på 20 kW våren 1936, type Marconi, på Flekkerøy. Denne kringkaster ble satt i drift 23. desember 1936. Frekvens nå 629 kHz. Anlegget på Valhalla ble overtatt av Luftfartsdirektoratet. I terminen 1938-39 ble det anskaffet synkroniseringsutstyr til kringkasteren, og den ble synkronisert med Vigra. Under krigen ble kringkasterens effekt redusert til 10 kW for å spare på rørene. Effekten ble først satt opp til full verdi igjen 7. desember 1945. Senderen ble forsøkt bombet av britiske fly under krigen, men kun små skader ble påført. Etter Københavnplanens ikraftsettelse drives kringkasteren synkront med Bergen kringkaster og Trøndelag kringkaster. (dvs endret fra tidligere 629 kHz til 890 kHz). I 1967 ble en ny 10 kW Philips-sender montert til avløsning for Marconi-senderen. Marconi-senderen stod fortsatt intakt da Kristiansand kringkaster ble stengt 10:04 1. november 1978. Både Marconi-senderen og Philips-senderen ble deretter skrapet. Marconi-skiltet og noen få senderrør og en avstemningsspole er tatt vare på ved NRK Sørlandet. Selve senderbygningen står fortsatt, men mastene er revet og det finnes ikke igjen noe i bygningen fra installasjonene (bortsett fra at selve senderhallen har enorme kabel/rør-gater i gulvet!

  .....................................................................