Først litt historikk om postrutene i Norge frå 1757

Hentet fra Postens eget informasjonsblad ps nr. 2 år 2001

............

I 1752 blir embetsmann, Jens Schanche, beden om å finne ut kva for mangler det er i postfraktinga, og komme med forslag til ei meir trygg, stabil og utvida frakting. Schanche bruker fleire år på reisene sine til lands og til sjøs i Sør-Noreg. Han følgjer personleg alle rutene, samtaler med postbøndene og tek ein nøyaktig kontroll av postgardane. Etter forslag frå han blir det innført lønn til postbøndene. Schanche lager eit eige postkart med postruter og poststader. Det blir oppretta offentlige postopneri. Schanche blir utnemnd til postkontrollør, og i 1764 til postmeister i Christiania. (sitat slutt)
......................................................................................

Litt historie om Flekkerøy Postkontor

Flekkerøy (Brevhus/Postkontor)

Opprettet 1. Juli 1894 som brevhus under navnet Mæbø.
Fra 1. juli 1897 fikk brevhuset status som poståpneri under navnet Ytre Flekkerø.
Fra 1. Januar 1921 ble navnet endret til Flekkerøy.
I 1968 tildelt postnr. 4636-. ,
Fra 1. April 1987 ble postnummeret endret til 4649,
og kort tid deretter til 4625

Den 1. mars 2001 ble Flekkerøy Postkontor -
under mottoet "Post i butikk" - flyttet til
butikken på Lindebø, Spar, Flekkerøy.
Åpningstiden for posten er den samme som for butikken
       
Poståpnere/ styrere:

Brevhusstyrere i perioden 1903 til 1910 var disse personer:
« 15/6-1903 Sissi Heimback
« 15/6-1904 Fru Marcussen
« 15/6-1906 Agnes Fuglevik.
« 15/6-1907
« 15/6-1908
« 15/6-1909
« 15/6-1910 Fru Madsen

 

Skjærgårdsheimen Sanatorium

I noen få år i begynnelsen av 1900-tallet var det faktisk 2 "postkontor" på Flekkerøy idet det også var "brevhus" på Sanatoriet. Se bildet over

   
Poststempel:

Skjærgårdsheimens 2 forskjellige stempel var i bruk i denne perioden. Det første (4 ringer inni hverandre med nr- 639 i midten) fra 22.6.1903. Og stempel nr. 2 fra 17.6.1905 til 30.9.1910 da brevhuset ble nedlagt.
Til høyre ser du kopier av stemplene.

Flekkerøy postkontor har hatt 10 forskjellige stempel i bruk fra begynnelsen i 1894 og frem til idag
Kopi av disse er ikke tatt med her.

Husstander:
400 i 1961
365 i 1968
589 i 1981

 
   
   
     
   
......................................................................
Flekkerøy "Postkontor"Brevhusstyrer:
Fra 1.7.1894 Landh. Peder Møller. (Ansatt fra 9.7.1894).
Poståpnere/styrere:

Fra 1.7.1897 Landhandler Peder Møller
« 1.10.1899 Landhandler Torkild Andersen. (G.nr.1,Bnr.4).
« ? ? 1907 Sofie Eliassen Mæbø
« 1.1.1908 Peder Rudolfsen (Gnr. 1, bnr.2).
« 1.2.1918 Serine Marie Larsen
« 1.3.1934 Landhandler Håkon Andersen (Ansatt 16.3.1934)
« 1.6.1974 Stein Endre Reisvoll
« 1.7.1980 Frode Haave (vikar)
« 1.4.1983 Unni E.Larsen, som var poststyrer frem til 2001 da ordningen med "Post i butikk" ble iverksatt.
..........  
  I en periode fra ca 1920 ?? ble postkontoret
drevet i en bolig på Lindebø. Det var i boligen til høyre på bildet over. Den eies idag av Ole Larsen.

Opprinnelig var postkontoret i selve boligen, men ble senere flyttet over i annekset.

På bildet til venstre ser du boligen fra en annen vinkel, med annekset til høyre

 

Postens tilholdssteder fra 1934:
Til høyre ser du huset der Håkon Andersen styrte postkontoret i 40 år i sin landhandel - fra 1934 til 1974. Her holdt postkontoret til helt fram til ca 1995. Posten delte i lang tid lokalene med Oddernes Sparebank (nå + Bank), men fra ca 1995 overtok + Bank hele lokalene. Posten fristet da tilværelsen i en barakke på Lindebøs-brygga ca 1 år ? før det nye posthuset like ved Servicesentret kunne tas ibruk. (Se bildene nedenfor) I bakgrunnen på bildet til høyre ses litt av boligen til Håkon Andersen.

   
..................................................................................
Flekkerøy Postkontor er et av dem som overlevde rasjonaliseringen i 90 åra da flere hundre postkontor rundt om i landet ble nedlagt.
Bildet til høyre viser det nye postkontoret som ble tatt ibruk i 1996. Det ligger nær Helse og service-senteret, som du kan se på bildet under. Men denne ordningen varte i bare ca 5 år. Da ble posten flyttet til butikken på Lindebø under mottoet "Post i butikk.
Se bilde øverst på siden.
   
       
   
Flekkerøy Servicesenter med posten til høyre   Postens nye skilt på Lindebø  
..................................................................................

Jubileum - 100 år

FLEKKERØY POSTKONTOR 100 ÅR
(Avskrift fra Flekkkerøyposten nr. 6 (august)1997.)

TORSDAG 1. JULI 1997 FEIRET FLEKKERØY POSTKONTOR SITT 100-ÅRS JUBILEUM
Det var da nøyaktig 100 år siden Ytre Flekkerøy poståpneri ble opprettet, med Peder Møller som styrer.Siden har det vært 8 forskjellige poståpnere/poststyrere, før nåværende poststyrer, Unni Elise Larsen overtok 1.april 1983.

Visste du forresten at det også har vært postkontor på Skjærgårdsheimen ?. Det var kunderådgiver Turid Wilson som i forbindelse med jubileet fant følgende opplysninger om dette: Flekkerø Sanatorium" Opprettet 15.juni 1903 som brevhus. Sesong 15.6.-1.9. (varierer noe). Beliggende i Skjærgårdsheimen Sanatorium. Nedlagt 30.9.1910. Brevhusstyrere:Sissi Heimbach, fru Marcussen, frk. Agnes Fuglevik og fru Madsen. Datostemplet som ble brukt er av postmuseet klassifisert som illegalt, og må være av privat art. Det har tilsynelatende avløst 4-ringsstemplet etter noen år."

Anne Christine Andersen var, som de fleste vet, gift med Håkon Andersen, som var poststyrer på øya i 40 år, fra 1934 til 1974. På vegne av "den eldre garde" fikk hun en fin bukett blomster overlevert av postsjef Olav Sevland.

At tidene har endret seg vet vi jo, og det ble selvfølgelig en del mimring denne dagen. De som er "voksne" husker kanskje tida da Tordis Olsen gikk rundt med posten i den grå skulderveska, og blåste i fløyta for å si fra at nå kom posten. Det var Tordis og Ruth "hos Thorvald Reinertsen" som var de første som gikk med posten. Før det var det en fra hver gård som henta posten. Men så var det jo også snakk om en ganske annen postmengde enn idag. Det var som regel 3-4 brev til hver gård den ganga. Idag er det ikke sjelden at Turid (eller Sylvia) har over 100 kg post å fordele rundt til de 630 husstandene på øya på en dag, og det er utenom all reklamen. Så det er jamen godt at postbudene nå bruker bil. Det har de gjort siden Jane (Olsen) gikk over fra moped til bil i 1981.

Forholdene endrer seg og utviklinga går sin gang. Etter planen vil det bli innført datasystem, og installert ny og moderne terminal hvor en også kan betale med kort, i løpet av neste år. Og selv i disse dager med nedleggelser av mange postkontor blir vi beroliget med at så sant trafikken holder seg, vil postkontoret på øya bestå. Men jeg kan ikke love 100 år til, det er opp til kundene, sa postsjef Olav Sevland. - Flere kunder, og faste kunder, det er det vi satser på, sa Unni Larsen, som selvfølgelig også fikk blomster av postsjefen. (Avskrift slutt)

Det var 3 bilder med i artikkelen.
Bilde 1: Turid Kristoffersen,Sylvia Nilsen,Ellen Nilsen,Anne Christine Andersen, Jane Olsen, Unni Larsen og Olav Sevland.
Bilde 2: Anne Christine Andersen mottar blomster fra postsjefen, og
Bilde 3. Nåværende poststyrer Unni Larsen får blomster og gratuleres med jubileet.
(Vil du se bildene må du skaffe deg Flekkerøyposten nr. 6/1997.