Kristian den 4.

"Kong Christian 4. skapte store bølger rundt seg, til sjøs og til lands, som krigsherre og byplanlegger, og med drikk og erotikk. Han besøkte Norge 25 ganger, grunnla Christiania, Kongsberg og Kristiansand, bygde om Akershus slott og satte igang gruvedrift. Som seksåring ble han bortplassert, som femtenåring ble han konge over hele Danmark-Norge, og som ung mann ledet han en forrykende sjøreise til Nordkapp."

Ja, slik skriver Knut Inger Hansen i innledningen i en biografi om Christian 4.  
Teksten nedenfor er også hentet fra samme biografi.:

Kristian 4. tidstavle

1577 Prins Christian blir født 12. april. Reiser med besteforeldrene til Tyskland
1579 Kommer tilbake til foreldrene
1583 Settes i skole på Koldinghus
1584 Velges som tronfølger i Danmark og Norge
1588 Kong Fredrik 2. dør. Prins Christian blir konge
1591 Kongebryllup i Oslo
1596 Christian 4. krones i København
1597 Han gifter seg med Anna Cathrine av Brandenburg
1599Drar til Norges grense i Nord
1611 Krig med Sverige - Kalmarkrigen
1612 Skottetoget - Kampen ved Kringen
1613 Fredsslutning. Finnmark blir norsk
1615 Ekteskap med Kirsten Munk.
1618 Ove Gjedde drar til India
1619 Jens Munk drar ut for å finne Nord-vestpassasjen
1623 Det blir funnet sølv i Sandsvær
1624 Oslo brenner. Christiania blir grunnlagt
1625 Christian går med i keiserkrigen
1627 Wallenbergs tropper invaderer Jylland
1629 Slutt mellom Kirsten Munk og kongen
1641 Kristiansand blir grunnlagt
1643 Svenskene invaderer Jylland
1644 Sjøslaget ved Lolland. Kongen mister et øye.
1645 Freden i Brømsebro. Norge mister Jæmtland og Hærjedalen. Danmark gir fra seg Øsel og Gotland.
1648 Kong Christian 4. dør 28. februar

En bauta over Christian 4. står i Festningsgt. mellom Rådhuset og Tinghuset

Kristiansand blir grunnlagt (1641)

Flekkerøy ligger lengst sør på norskekysten. Det er ikke langt til Danmark, og skip som kommer sørfra over Skagerak, går gjerne hit før de drar videre vestover.

Kong Christian har vært her flere ganger, og sommeren 1641 kommer han igjen til Flekkerøy. Nå foreligger det store planer for dette området. Det er kommet søknad til kongen om tillatelse til å anlegge en kjøpstad på fastlandet innenfor, og kongen vil gjerne se nærmere på området som er valgt for byanlegget.

I Norge er det få byer, og ingen mellom Skien og Stavanger. Kongen ser gjerne at det blir anlagt en bt i den sørlige delen av landet. Handel skal helst foregå i byer. Det er kjøpmenn med borgerskap i en by, og ikke bønder, som skal ta seg av handel med utlandet.

Kongen er fornøyd med det han ser. En furumo som er avgrenset av elv og sjø på tre sider blir valgt for det nye byanlegget. Her er god og isfri havn, og utenfor ligger fortet på Flekkerøy som kan forsvare den nye byen mot angrep fra sjøen. Kongen ser allerede det nye byanlkegget for seg. Her skal det være rette og brede gater som går vinkelrett på hverandre. Gatene skal dele byen opp i kvadrater.

Og slik blir det. Kongen tegner selv den nye byplanen. I dette tilfellet passer det godt med et slikt anlegg, for området er flatt, og ikke kupert som det var der Christiania ble anlagt. Navnet er også klart. Steder der den nye byen skal ligge heter Sanden, og hva er da mer naturlig enn at byens navn blir Christiansand.

Etter oppholdet ved Flekkerøy drar kongen videre til Bergen, og den 5 juli 1641 undertegner kongen dolumentene som fastsetter at byen Christiansand er grunnlagt

............................................................................................