Bautaer / Minnestøtter i Kristiansand

Wergelandsparken

 
Klikk på bildene og få et større bilde
Klikk på teksten under bildet og les om personene  
 
Fra   Wergelandsparken       Fra Ravnedalen  
       
Thomas Krag   Henrik Wergeland   H.W. sokkel   Oscar Wergeland  
               
       
Jørgen Løvland   Bilde fra H.W.parken   Orienteingsplakat   Innskr. O.Wergeland  
               
.................................................................................................

Oscar Wergelands bauta (til høyre) er plassert i Ravnedalen. Når den tas med her er det fordi han
også hadde et ord med i laget angående utbygging av både Parken, Baneheia og Ravnedalen
og hanpasser fint inn her sammen med sin eldre bror - Henrik