Joseph Frantz Oscar Wergeland (1815 - 1895)

Fra Aschehougs Leksikon (1957) er følgende tekst hentet:

J.F.Oscar Wergeland ble født i Kristiansand i 1815, og var bror av Henrik Wergeland. Ble offiser 1834, og i 1868 oberst og kommandant i Kristiansand, og ble 1880 generalmajor. Avskjed 1893.

Ivrig idrettsmann, tok initiativet til opprettelsen av skiløperavdelinger i hæren. Hans bok "Skiløbingen, dens historie og krigsanvendelse (1865) fikk adskillig betydning.

Utmerket karttegner og topograf. Var i Kristiansand en årrekke medlem av kommunestyret og fikk utrettet meget til distriktets beste, og oppnådde en enestående popularitet på Sørlandet.

   
Harald Gram, bygoged    
     
Det vises forøvrig til teksten på plakaten som står i Wergelandsparken.    
......................................................................................

Bautaen over ham står i Ravnedalen Naturpark i Kristiansand