Jørgen Gunnarsson Løvland

Fra Aschehougs konversasjonsleksikon (utgitt 1957) er følgende tekst hentet:.

Norsk statsmann (1848 - 1922) født i Evje, Setesdal.

1865 avgangseksamen fra Holt seminarium, 1866 lærer ved folkeskolen i Kristiansand og samtidig (1872 - 1878) medbestyrer av en privat lærerinneskole smst. 1878 - 1884 amtsskolebestyrer i Setesdal, overtok så noen år redaksjonen av "Christiansands stiftsavis" og kom i 1885 inn i byens kommunestyre. Fra 1886 til 1888 og fra 1892 - 1897 var han stortingsmann og i de 2 siste periodene odelstingspresident. Medlem av unionskomiteen av 1897. - I 1892 sluttet han som redaktør og var i 1892 - 1898 styrer av Norges banks avdeling i Kristiansand.

I 1998 - 1900 ble han gjenvalgt av Venstre, gikk 27 febr. 1998 inn i Steens annen regjering som sjef for Arbeiderpartiet