Thomas Peter Krag

Norsk forfatter, (1868 - 1913) født i Krageø, sønn av Peter Rasmus Krag.

Han debuterte i 1891 med "Jon Græff" og viste seg alt her som forteller av høy rang, episk rolig og behersket, men med en lyrisk grunntone. I "Mulm" (1893) en samling billeder og stemninger, finner hans skjønne prosakunst fulltonende uttrykk. Han grubler over naturen - eller priser den. Her er havets og skogens, lyngens og fjellviddenes poesi. Menneskeskildringen er derimot noe svak. Også gjennom de følgende store romaner lyder naturtonen med primitiv styrke og som akkompagnement til handlingen, forklarende og utfyllende. Høyest når han i "Kobberslangen" (1895), "Ada Wilde"(1896), "Ulf Ran" (1897), "Enken" (1899) og "Frank Hjelm" (1912).

I novellesamlingen "Ensomme mennesker" (1893), "Tusmørke" (1898), "Sorte Skove" (1903), "Vei og vidde" (1910) og i "Tubal den fredløse" 1908) finnes det skjønne, poetiske skildringer og stemninger. Krag's romantiske drama "Kong Agon" (2 utg. i 1908) er derimot både svakt og uklart ; det falt også igjennom ved Nationalteatrets oppførelse (1909). En "Mindeutgave" av Krag's verker kom i 1915 - 17 i 9 bind.

A.H.Winsnes, professor dr. philos.

Bautaen over ham i Wergelandsparken i Kristiansand er reist av venner.