Dagfin Kjølsrud - (1930 -1974)

 Norsk grafiker og billedhugger

 Fra Hele Norges Leksikon (1996) er følgende opplysninger hentet:

Han ble utdannet ved Statens håndverks- og industriskole 1947 - 1948 og i København hos Einar Utson-Frank 1952-1955.

Debuterte som grafiker, men fra slutten av 1960 årene konsentrerte han seg om skulptur. Disse viser en tilsynelatende uferdig form- og overflatebehandling.

Av hans arbeider kan nevnes "Afrikansk mester" (1964) "Bryggesjauer" (1968), samt flere portretter, bl.a. Forfatteren Øistein Lønn.

Kjølsrud er representert i Nasjonalgalleriet, Oslo .... sitat slutt.

Skulpturen "Slaktescene", som er vist på bildet, står i Gyldenløvesgt. i Kristiansand utenfor Biblioteket. .