Bernt Andreas Støylen - Biskop i Agder 1913 - 1930

Fr Aschehougs leksikon (1957) er følgende opplysninger hentet:

Bernst Andreas Støylen (1858 - 1937) norsk geistlig,født i Sandøy,cand. theol 1885. I 1890 sjømannsprest i Cardiff, 1895 bestyrer av Notodden seminr, 1913 - 1930 biskop i Agder.

Han var medlem av kirkekommisjonen av 1908, hvor han med mindretallet voterte for en fri folkekirke og subsidiært for en organisasjon av statskirken "til topps". Støylen arbeidet ivrig for avholdssak (formann i Det norske totalavholdselskap), målsak og misjon. Han var en betydelig predikant (prekensamlingene "Livet med Gud" 1934. "Kom til Kristus" 1938. Pedagogisk forfatter: nyn. ABC og "Lesebok for folkeskulen" 1908 - 1911 (4 bd), utgave av "Norske barnerim" 1899 og salmedikter ("salmar og aandelege songar" 1920).

Sammen med biskop Hognestd og sogneprest Hovdenutgav han Nynorsk salmebok, som ble godkjent ved kgl.res. av 18.desbr. 1925. Av teologisk standpunkt var han konservativ, men var dog villig til å ordinere den liberale J. Gleditsch til biskop i 1923, en handling som bevirket at Støylen etterpå ble boikottet fra ortodokst hold.

E.Molland Professor dr. theol.

PS.
Bernt Andreas Støylen var far til Kåre Støylen
som senere - i 1958 - ble biskop i Agder.