James Maroni - Biskop i Agder fra 1930 - 1947

Fra Aschehougs leksikon (utgitt 1957) er følgende opplysninger hentet:

James Maroni (1873 - 1957) norsk geistlig, født i Kristiansand, cand. theol 1998. Personellkapellan i Bragernes 1899, prest ved Vaterlandskirken i Oslo 1905, residerende kapellan ved Vår Frelsers kirke 1913, domprost i Oslo 1926, biskop i Agder 1930 - 1947.

J.Maroni deltok meget i kristelig foreningsarbeid, bl.a. 23 år som sekretær i Oslo småkirkeforening. Formann i Den norske kirkes presteforening. Medlem av Den midlertidige kirkeledelse under krigen. Han utgav bl.a. "Herrens bord" (1919). "Stiftsprovst Gustavst Jensen; træk av hans kirkehistoriske profil" (1933.)

E.Molland Professor dr. theol.