Å være stor

Å sitte øverst - helst blandt de store
Å være benket høyt ved maktens borde
Å kalles mester - og så herre være
Se - det er verdens syn på storhet og på ære

Den sanne store må dog først seg lære
å være liten - ja en tjener være
En ringe tjener som kan se med glede
sin bror opphøyet bli, om selv han holdes nede

Den sanne store unner vel sin neste
den glede det kan gi - å holdes for den beste
At andres navn hans eget overstråler
Den virak nesten får - han mer enn gjerne tåler


   

Du som vil være stor - gå se deg selv i speilet
av ham som aldri syndet eller feilet
Han som for brødres skyld tok tjenerdrakten
ennskjønt hans var riket, herligheten, makten

Den som vil bli vis må først sin dårskap fatte
Den som vil bli stor - må først det ringe skatte
Gud ser på hjertet og på tingens indre
den ytre stolthets glitter - akk den veier mindre

Vi er kun hva vi er i Guds - vår dommers øyne
Så la oss da i blussel våre hoder bøye
Husk:
Den seg selv opphøyer - Herren skal fornedre
og den seg selv fornedrer - ham skal Herren hedre.

H.A.Tandberg