Til mor

Det er så mange svære
berømmede på jord
La disse få sin ære
men ingen er som mor

Så mange navn skal gies
med store fine ord
men dog av alt som sies
er ingen ting som mor

Om hele verdens ære
ble stillet på mitt bord
Jeg valgte deg - du kjære
umistelige mor

Kjell Hoftun