Vi skulle stige ned

Vi skulle stige ned -
fra de ruvende prekestolene
Vrenge av oss våre samarier -
og gullbroderte messehakler.

Skynde oss ut på smertenes torg -
for å lete etter mennesker.
Og vi skulle så varme givende ord -
og gyte olje og vin i såredes sår.

Vår lunkenhet skulle vi senke -
i svimle brønner
være fakler som lyste -
så våre veier kunne skinne.

   

 

 

Ydmyke skulle vi stryke hånden
over gravens tause minnesteiner -
og hver nyskapt morgen løfte våre
hjerter mot rommets ytterste grense
og be for denne jord -
som vi har sølet til med blod.

Sterke skulle vi vandre mot dagene -
alle kommende dagene
med ansiktet rettet mot en ny tids
advent.

Diktet skrevet av Axel Sælsøe