Morgenbønn

Herre Gud, jeg folder hender
Arbeidsdagen stunder til
Og mitt hjertes bønn jeg sender
opp til deg som lytte vil

Takk for englevakt om hjemmet
Takk for helse klær og mat
Herre la oss aldri glemme
takke deg for fulle fat

Hjelp meg Gud å møte dagen
med et åpent blikk og sinn
Lukke opp mitt eget indre
for den verden som er din

Lær meg åpne mine hender
mot enhver som trenger meg
La meg se dem - som jeg møter
som et sendebud fra deg

    Gi meg visdom - gi meg evne
Gi meg glade - varme ord
Gi du meg å så det gode
La det grønnes i mitt spor

Lær meg elske alt som lever
Småbarn, blomster, trær og dyr
Kvinner, menn som strir og strever
Liv som visner - liv som gryr

Tem min tunge - styr min tanke
Gjør mitt hjerte varmt og ømt
La det ynkes - la det banke
for alt sykt, forlatt, forsømt

Arbeidskleet vil jeg knytte
La meg tjene deg i det
Meg og mine du beskytte
Fyll vårt hus med himmelsk fred

(av Bergljot Buseth)