Fra en hustavle

Der er en lykke i livet
som ikke vendes til lede
Der at du gleder en annen
det er den eneste glede

Der er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette
Det at det var forsent
da du skjønte dette

Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage
Døgnet har mange timer
Året har mange dage

Fra Hustavlen 1919
av Arnulf Øverland