Uteliggerens Fader vår

Uteliggerens Fader-Vår

Fader vår
gi meg en tår
Hellige vorde din forretning
Skje din vilje i gata
som i butikken
Gi oss idag vår daglige dram
Forlat oss vår skam
slik vi forlater våre skamdrukne brødre
Før oss ikke ut av herberget
Frels oss fra tørsten
for gata er di
men flaska er mi
i all evighet
Amen ....Hihikk......

av Hans Rotmo (i Nitimen)