En parodi på Juleevangeliet

Dette er en parodi på juleevangeliet. Begynnelsen mangler, men den kan likevel brukes slik den er. Den er til å le av, men det ligger nok også adskillig ironi og sarkasme bak. Slik lyder den:

Og det skjedde i de dager at det utgikk bud fra Handelsstanden om at hele verden nå skulle delta i julehandelen.

Og det var flere hundre andre der å stedet som var ute for å handle til jul. Og se, En julenisse sto foran dem og neonreklamen lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og nissen sa til dem: "Frykt ikke, for jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alle kunder. Eder er i dag et sjokktilbud født som koster Kr. 29,90 og som dere ikke har råd til å motstå. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal gå til interiøravdelingen og finne billige juleduker, svøpt i plast, liggende i en sjokkselger ved kassa." Og straks var det en hærskare som lovet julenissen og sa: "Ære være Mega-mat og Maxi og Rema-1000 og Billigland, og fred på jorden i mennesker, til Handelsstandens velbehag."

Sendt i "9-timen" og "På kirkebakken" i NRK for 2-3 år siden<