Følgende lille artikkel er hentet fra avisen

”Vårt Land” lørdag 27.12.2003

 

(Les den gjerne litt fort)

 

Intesserant foskrning

 

En unsdelrøkese gjort ved et untivseri-

et i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte og de to siste botsvkeane i et

ord er  ritkig plessart,  spllier det liten rolle hvkilen reføkkelge de øvirge boskvetane  i ordet kommer.   Tektsen er fullt lebsar selv om de anrde bokeastvne  kommer huilbtertlulter.  Dette er fordi vi ikke leser hver enkelt  botksav, men ser bidlet av ordet som hehleet.