Fotball og idrett på Flekkerøy - Bygging av ny flerbruksshall

Her kan du følge med byggingen av flerbruksshallen
Det blir først og fremst noen bilder av hallen etter hvert som den bygges

 
       
Flekkerøy skole -
Idrettsplassen i Lindebøskogen
      Tomten (i bakgrunnen)
     planert - 24.6.04
       Flerbruksshallen påbegynt
    Bildet er tatt 10.okt.2004
      
       
    5.nov.2004       5.nov.2004       5.nov.2004         16.nov.04  
     
        26.nov.2004     
       7.12.04        13.12.04        13.12.04 12a